Er is een  “full life cycle” meting gedaan van de CO2-voetafdruk van Frank’s producten. Het is daardoor mogelijk om zijn tomaten en paprika’s klimaatneutraal te leveren, door de broeikasgasemissie te compenseren met carbon credits uit compostering. CO2-voetafdruk:

Tomaten:

Totale voetafdruk: 2,869 kg CO2 / kg

Paprika’s:

Totale voetafdruk: 4.348 kg CO2 / kg

Wat betekent dit?

De voetafdruk laat de totale uitstoot van broeikasgas zien voor een kilo fruit, voor het hele productieproces: van de kas tot de winkel. De gemiddelde CO2-voetafdruk voor fruit is 3,4  kg CO2 / kg, volgens het Food Climate Research netwerk. De voetafdruk voor Spaanse tomaten is 630 gram, volgens www.neutralworld.org. Als je 10 km naar je werk en terug rijdt in een kleine auto (Volkswagen Polo), gebruik je circa 2,6  kg CO2  per dag (afhankelijk van het bouwjaar).

Technische toelichting:

 De berekeningen voor de CO2-voetafdruk zijn gebaseerd op gerapporteerde emissies in 2008. Alle emissies in de productieketen zijn benoemd en geanalyseerd. The berekening is uitgevoerd volgens een methodologie naar het model van PAS 2050, een standaard ontwikkeld door het British Standard Institute. De methode houdt rekening met directe en indirecte emissies. Het onderzoek werd uitgevoerd door Soil & More International BV. www.soilandmore.com