Soil Biologische kassenteelt betekent: volle grond. Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde voedselketen. Er zijn geen kunstmest, pesticiden of herbiciden gebruikt, dus de bodem is rijk aan biodiversiteit. Frank houdt de conditie van zijn grond goed door vruchtwisseling en vooral door het gebruik van compost. De positieve effecten van compost zijn talrijk. De waterhuishouding wordt verbeterd. De biodiversiteit gaat enorm vooruit. Ziektes in de grond worden onderdrukt. En er wordt meer organische materiaal in de bodem opgeslagen, wat compensatie voor broeikasgasemissie betekent. Kortom, composteren brengt vruchtbaarheid.