Biologische landbouw steunt acht belangrijke SDG’s

Europabreed gelanceerd rapport laat zien hoe bio ‘onderdeel is van de oplossing’

Het Nederlandse bedrijf Eosta heeft in samenwerking met TU Twente in kaart gebracht hoe biologische landbouw de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN voor 2030 ondersteunt. Uit literatuuronderzoek op basis van onafhankelijke publicaties blijkt dat biologische landbouw specifieke voordelen biedt ten opzichte van gangbare landbouw voor met name acht SDG’s, waaronder Leven op het land (Nr. 15), Klimaatactie (Nr. 13) en Schoon water en sanitair (Nr. 6). De bio-sector gaat Europabreed aan de slag met het rapport, om realisatie van de SDG’s dichterbij te brengen.

Op 25 september 2019 wordt het rapport SDG’s and Organic Agriculture officieel gelanceerd in Nederland, Duitsland, Engeland en elf andere Europese landen. Het is die dag precies vier jaar geleden dat de VN de Duurzame Ontwikkelingsdoelen presenteerde als duurzame horizon voor de mensheid in 2030. Hiermee roept de VN op om een eind te maken aan armoede en uitbuiting, en een waardig bestaan te creëren voor iedereen, binnen de grenzen die planeet en ecosysteem ons stellen. Voedsel en landbouw spelen hierin een centrale rol, stelt de VN.

Internationaal vaart maken

Volkert Engelsman, directeur van Eosta, stelt dat de realisatie van de duurzaamheidsdoelen tot nu toe te langzaam gaat: “We zitten middenin een acute klimaatcrisis, gezondheidscrisis en biodiversiteitscrisis, dus we moeten vaart maken. Daarom hebben we door mensen van de TU Twente laten bekijken hoe we dat proces vanuit de biologische landbouw kunnen versnellen. Omdat vraag ook bleek te leven in andere landen, hebben we er een internationaal project van gemaakt. Uit het rapport blijkt zonneklaar dat bio onderdeel is van de oplossing. De biologische sector in heel Europa gaan nu met het rapport aan de slag om zich vanaf 2020 te profileren als gangmaker in de realisatie van de SDG’s. Andere continenten zullen volgen.”

Reacties Klaas Knot en Willem Lageweg

Engelsman heeft een voorpublicatie van het rapport overhandigd aan de directeur van de Nederlandsche Bank Klaas Knot en aan Willem Lageweg, Kwartiermaker van de Transitiecoalitie Voedsel. Dit gebeurde op 18 september tijdens het Koning Willem 1 Winnaarsdiner, in gezelschap van Koningin Máxima. Willem Lageweg reageerde: “De grenzen van het huidige voedselsysteem worden steeds zichtbaarder, het is helder dat het roer om moet. Goed dat dit rapport laat zien dat het anders kan.”

Acht SDG’s

Het rapport SDG’s and Organic Agriculture laat zien dat biologische landbouw een belangrijke bijdrage levert aan zeker 8 van de 17 SDG’s. Dit wordt onderbouwd met verwijzingen naar zo’n vijftig wetenschappelijke publicaties en gezaghebbende onafhankelijke rapporten van o.a. de FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de VN. De acht behandelde SDG’s zijn: Geen honger (SDG 2), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Schoon water en sanitair (SDG 6), Waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoordelijke consumptie en productie (SDG 12) , Klimaatactie (13), Leven in het water (SDG 14) en  Leven op het land (SDG 15).

Biodiversiteit, klimaat, gezondheid

Sterke wetenschappelijke argumenten werden onder meer gevonden voor de impact op biodiversiteit, klimaat en gezondheid, met name in lage inkomenslanden. Zo is er veel bewijs dat blootstelling aan pesticiden in ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen mensen ziek maakt. Wat betreft klimaat is het zonneklaar dat biologische landbouw meer koolstof vastlegt in de bodem en minder lachgas (een zeer schadelijk broeikasgas) produceert. Bovendien is biologische landbouw klimaatadaptief.

Bio omhelst universele duurzaamheidsdoelen

Michaël Wilde, manager duurzaamheid en communicatie bij Eosta: “Als biologische sector zijn we van oudsher een sector van idealistische pioniers en change makers. De tijd is nu gekomen om te laten zien dat onze koers aansluit bij universele duurzaamheidsdoelen waar de hele wereld achter staat. De bottom line is gelukkig simpel: we moeten meer groente en fruit uit duurzame landbouw gaan eten. En biologische landbouw, een van de vijf duurzame landbouwbenaderingen die door de VN als oplossing zijn benoemd, is dan verreweg de meest beproefde methode.”

Internationale coalitie

Met het rapport biedt Eosta een groeiende coalitie van inmiddels 15 biologische koepelorganisaties de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met SGD’s. Hiertoe zullen zij het rapport vertalen naar hun eigen landstaal en verrijken met inspirerende regionale praktijkvoorbeelden die de realisatie van de SDG’s dichterbij brengen. het Deense Organic Denmark, het Finse Pro Luomu, het Zweedse Organic Sweden, de Italiaanse Assobio en het Spaanse Ecovalia zijn enkele van de organisaties die meedoen.

U bent hier

Download het rapport hier.

Part Of The Solution - Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals

Om de rol van biologische landbouw bij het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bepalen, werd een onderzoeksproject opgezet in samenwerking met Universiteit Twente. Het resulterende rapport heet: Biologische landbouw en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – Onderdeel van de oplossing. Dit rapport laat zien hoe biologische landbouw een positieve impact heeft op tenminste 8 van de 17 SDG’s, te weten: Geen honger (SDG 2), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Schoon water en sanitair (SDG 6), Waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoordelijke consumptie en productie (SDG 12) , Klimaatactie (13), Leven in het water (SDG 14) en Leven op het land (SDG 15).

Hoewel alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ontzettend belangrijk zijn voor de toekomst, zijn er vier die een speciale betekenis hebben voor de biosfeer van onze planeet, namelijk: SDG 6 (Schoon water), SDG 13 (Klimaatactie), SDG 14 (Leven in het water) en SDG 15 (Leven op het land). Omdat de gezondheid van de planeet afhangt van deze vier doelen, is het van cruciaal belang dat we extra hard werken aan water, lucht, bodem en alles wat daarin leeft. Als het om de productie en consumptie van voedsel gaat, is het duidelijk dat landbouw zowel een onderdeel van de oplossing als een onderdeel van het probleem kan zijn.

Organic is part of the solution