Een initiatief van

Save Our Soils

Al in 2013 startte Nature & More in nauwe samenwerking met de FAO (Wereldvoedselorganisatie van de VN) de Save Our Soils campagne, om aandacht te vragen voor de bodem, een van onze allerbelangrijkste maar meest verwaarloosde natuurbronnen. De campagne beleefde haar hoogtepunt in 2015, het Internationale Jaar van de Bodem. Bodems blijven een enorme duurzaamheidsuitdaging voor de nabije toekomst, dus we gaan door met het verspreiden van informatie over dit belangrijke onderwerp.

Het bodemprobleem
Volgens De VN en de FAO verliezen we het equivalent van dertig voetbalvelden aan vruchtbare landbouwgrond per minuut als gevolg van intensieve landbouw. Dit veroorzaakt hongersnood en draagt bij aan klimaatverandering. Gezien het feit dat  99,7 % van ons voedsel uit de grond komt, is het tijd dat wij het tij gaan keren. 

Biologisch = de "Soilution"
Biologische telers werken met de natuur en snappen als geen ander dat je zonder gezonde bodems geen gezonde producten kan telen. Deze telers helpen om: 

  • uitgeputte bodems te herstellen
  • CO2-emissies te verminderen door het binden van CO2 aan de bodem
  • erosie terug te dringen
  • bescherming te bieden tegen droogte en overstromingen

Andere vormen van landbouw die goed zijn voor de bodem zijn o.a. permacultuur, agro-ecologie, agroforestry en niet-bodemkerende landbouw.

Meer dan 200 partners
Meer dan 250 organisaties, waaronder de FAO en het WNF, roepen op tot aandacht en actie. Dit is Julia Roberts die onze boodschap steunt:

Check ons Facebook voor actuele updates: www.facebook.com/saveoursoils.now

Bekijk onze campagnewebsite voor meer informatie, artikelen en downloads: WWW.SAVEOURSOILS.COM

 

U bent hier

212.252 Europeanen vragen de EU om bodems te beschermen

In Europa is er momenteel nog geen wetgeving om de bodem te beschermen. Zonder vitale, gezonde bodems is een toekomst ondenkbaar. Via het burgerinitiatief People4Soil verzochten 212.252 Europese burgers de EU in 2017 om de bodem via wetgeving te beschermen. 

De Duurzaamheidsbloem 

De Duurzaamheidsbloem is het hart van ons werk. Elke teler van Nature & More heeft zijn/haar eigen Duurzaamheidsbloem. Deze wijst de weg naar een groenere, socialere economie. Meer informatie hier.