Een initiatief van

Op weg naar Leefbaar Loon? Nee, we betalen het al!

Al vele jaren doen wij zaken met onze mango-teler Zongo uit Burkina Faso en onze avocado-teler Anthony in Kenia. Hun biologische mango's en avocado's zijn niet alleen goed voor uw gezondheid, maar betekenen sinds kort ook een leefbaar inkomen voor de medewerkers. Koopt u deze heerlijke mango's en avocado's, dan maakt u het mogelijk om een beter inkomen te bieden aan de werknemers op de velden en in het pakhuis. Onze Leefbaar Loon-analyse heeft duidelijk gemaakt dat het 10 cent per kilo mango's en 2 cent per kilo avocado's kost om de lokale lonen te verhogen tot het niveau van een Leefbaar Loon.

Avocado

Anthony Ngugi uit Kenia is een van Eosta's belangrijkste avocadoleveranciers. Samen met een groep lokale boeren teelt, sorteert en verpakt hij biologische avocado's. Als je deze avocado's koopt, zorg je direct voor een beter inkomen voor de arbeiders die het fruit verpakken. Onze Leefbaar Loon evaluatie toont aan dat het slechts 2 eurocent per kg avocado's kost om de lonen te verhogen naar Leefbaar Loon niveau. Klik hier voor meer informatie over Living Wage avocado's.

Een echt Leefbaar Loon dankzij biologische Nature & More avocado's

Waddinxveen / Nairobi, 31-5-2022: Phyllis Mugo (40), single moeder met vier kinderen, werkt in het pakhuis van Mavuno in Nairobi, waar ze avocado’s in dozen verpakt. Ze woont in een 1-kamerwoning met haar vier kinderen en vindt zichzelf niet welvarend maar ook niet arm. Met haar loon kan ze haar huur en haar eten en het schoolgeld voor haar kinderen betalen, daarna houdt het snel op. Maar sinds dit voorjaar heeft ze twee nieuwe dromen: een kruidenierswinkeltje openen en een stukje grond kopen om daarop een eigen woning te bouwen. Sinds kort krijgt ze namelijk echt een Leefbaar Loon.

 

Mango 

Zongo (Fruiteq) heeft uitstekend werk gedaan door een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers te creëren. Samen met Eosta wil Fruiteq de sociale duurzaamheid nu naar een hoger plan brengen, door concrete stappen te nemen naar Leefbaar Loon. Klik hier voor meer info over Living Wage mango's.

Eosta’s eerste Living Wage fonds, voor mango-inpakkers in Burkina Faso, is van start gegaan!

Waddinxveen /Bobo Dioulasso, 10-2-2022 - Ouattara Awa is blij: ze heeft een microkrediet gekregen om een hogedrukspuit te kopen. Daarmee heeft ze een autowasbedrijfje opgezet om het inkomen voor haar familie te verhogen. Ze is kostwinner voor niet minder dan elf familieleden. Voor mensen als Ouattara is het in Burkina Faso onmogelijk om krediet te krijgen bij een bank, en de rente is extreem hoog. Dankzij Eosta’s biologische Living Wage mango’s heeft ze nu nieuwe mogelijkheden. Vandaag (10 februari) werd het Burkinese Living Wage fonds feestelijk geïnaugureerd. Twintig inpakmedewerkers van Eosta's mangoleverancier krijgen hulp van het fonds en dat zullen er elk jaar meer worden.

 

Hoe werkt een Living Wage project?

Allereerst hebben we bij de tele de living wage gap in kaart gebracht. We hebben data verzameld. We hebben gegevens verzameld voor elke categorie arbeider: arbeiders op het land, oogstarbeiders, mensen die in het pakstation werken en kantoorpersoneel. Klik hier voor het volledige beoordelingsrapport.

Samenvatting van de resultaten

In de infographs hieronder vindt u de resultaten van Fruiteq & Mavuno, het wettelijk minimumloon en de officiële armoedegrens, zoals bepaald door de Wereldbank. Boven de Armoedegrens wordt een persoon in Burkina Faso geacht een lager middeninkomen te hebben. In 2018 bevond 38% van de bevolking zich nog onder deze grens.

Fruiteq:

Mavuno:

De Living Wage gap: 10 eurocent per kg mango & 2 eurocent per kg avocado

Met deze informatie kunnen we de berekeningen maken. De mango krijgt een premie van 0,10 eurocent per kg, de avocado 0,02 eurocent per kg, gelijk aan het berekende verschil.

Hoe gaan we Living Wage realiseren?

Voor Fruiteq is een deel van de strategie het creëren van toegang tot microfinancieringsdiensten, zodat mensen hun eigen bedrijf kunnen ontwikkelen. In Kenia ontvangen de werknemers een Living Wage-premie op hun loonstrook.

Laten we dit samen doen

Eosta / Nature & More biedt haar klanten nu de mogelijkheid om Leefbaar Loon-inclusieve mango's te verkopen. De mango's zullen een premie hebben van 10 cent per kilo, dus de loonkloof die we hebben berekend.

We zullen elk jaar rapporteren over het geïnvesteerde bedrag, de voortgang en de inkomensstijging.

 

U bent hier

WAT IS EEN LEEFBAAR LOON?

“Iedereen die werkt, heeft het recht op een rechtvaardige en gunstige beloning die voor de werknemer en zijn/haar gezin een menswaardig bestaan zeker stelt"

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), Artikel 23

Een Leefbaar Loon is een loon dat een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maakt voor een werknemer en diens familie. Daarbij gaat het om basisbehoeftes zoals voeding, kleding en huisvesting, maar ook om onderwijs, gezondheidszorg, en geld voor onverwachte gebeurtenissen. Een Leefbaar Loon is niet hetzelfde als een Minimumloon; in de meeste landen is het wettelijk minimum veel lager dan een Leefbaar Loon.

De telers

Maak kennis met de Leefbaar Loon telers:

 

WE DICHTEN DE LEEFBAAR LOON-KLOOF

De prijs van mango's en avocados die zowel sociaal als ecologisch duurzaam zijn, is inclusief kosten om werknemer duurzaam te betalen.

Vind het rapport HIER.

HET BEPALEN VAN LEEFBAAR LOON STANDAARDEN

De methodologie ontwikkeld door Anker & Anker is een zeer betrouwbare en gedegen methode om Leefbaar loon mee te bepalen. Deze berekeningen zijn echter nog niet voor alle landen en regio beschikbaar. De Nederlandse NGO IDH coördineert op dit moment een internationaal initiatief om verschillende rekenmethodes voor leefbaar loon te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid. Naarmate dit werk vordert, zullen we deze richtlijnen zoveel mogelijk in onze berekeningen integreren. Waar niet, dan vermelden wij dat. 

De Duurzaamheidsbloem 

De Duurzaamheidsbloem is het hart van ons werk. Elke teler van Nature & More heeft zijn/haar eigen Duurzaamheidsbloem. Deze wijst de weg naar een groenere, socialere economie. Meer informatie hier.