KW1 2019 Koninklijk Winnaarsdiner - Duurzaam Ondernemersschap

De Koning Willem I Stichting organiseert elke 2 jaar het "Winnaarsdiner & KW1 Talks" om eerdere ontvangers van de Koning Willem I-prijs voor duurzaam ondernemersschap te erkennen. Op 18 september 2019 heeft dit diner en de lezingen plaatsgevonden in aanwezigheid van erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima. 

De inspanningen van Eosta op het gebied van True Cost Accounting waren doorslaggevend bij de verkiezing tot de winnaar van 2018 aldus Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank en voorzitter van de prijs commissie.

“Succesvol ondernemerschap gaat niet alleen over financiën, maar ook over hoe succesvol je met de mens en de natuur omgaat,” zei Klaas Knot. Hij vervolgde: “Onze maatschappij en het bedrijfsleven zijn op weg naar een nieuwe definitie van winst en verlies waarin people en planet verdisconteerd zijn. Dat is een fantastische stap, een systeemverandering waarin Eosta met haar partners een belangrijke voortrekkersrol speelt.”

“Op weg naar een nieuwe definitie van winst en verlies”

Naast de True Cost of Food campagne werden ook het transparantiesysteem Nature & More, de bodemcampagne Save Our Soils en de plasticbesparingen met ‘Natural Branding’ speciaal genoemd.  De jury sprak in haar rapport over “de veelzijdigheid aan initiatieven en innovaties” en “de positieve impact die Eosta hiermee heeft op de productieketen, mens, milieu en maatschappij”.

“Het gaat ons alleen om profit”

Volkert Engelsman, directeur van Eosta, liet de zaal even schrikken bij zijn acceptatiespeech. “We hebben het altijd over People, Planet en Profit, maar daar zijn we eigenlijk wel een beetje klaar mee. Wat ons betreft gaat het alleen om Profit.” Na enige seconden gespannen stilte in de zaal ging Engelsman verder: “Maar dan wel netjes rekenen, dat wil zeggen inclusief de monetaire impact op klimaat, mens en milieu.” Het hierop volgende applaus in de zaal maakte duidelijk dat de wereld toe is aan een nieuwe kijk op winst.

True Cost Accounting is een nieuwe vorm van accountancy waarbij ecologische en sociale impacts worden opgenomen in de winst- en verliesrekening van bedrijven. Eosta neemt sinds eind 2016 een voortrekkersrol op zich om het nog onbekende True Cost Accounting naar de winkelvloer, de keten en beleidsmakers te brengen.

Grote veranderingen in de financiële sector

“De maatschappelijke weerklank die onze True Cost of Food campagne krijgt, blijft ons verrassen,” zei Engelsman na afloop van de uitreiking. “Dat is alleen maar te verklaren vanuit een fundamentele verandering van  het rendements- en risicodenken in de markt. De grootste spelers in de financiële wereld zoals BlackRock en Standard & Poor’s beginnen te beseffen dat negatieve impacts op klimaat, milieu en mensen een beleggingsrisico en investeringsrisico vormen.”

Klaas Knot, President van de Nederlandsche Bank, feliciteerde Engelsman persoonlijk na afloop en bleek een groot voorstander van het rekenen aan duurzaamheidsrisico’s. In het gesprek kwam naar voren dat de weerstand vanuit een kleine maar machtige groep bedrijven nog groot is. De politiek lijkt daar voorlopig nog gevoelig voor te zijn. Knot is al langer voorvechter van het vergroenen van de financiële sector. In zijn rol als bestuurslid van de Financial Stability Board, de hoogste toezichthouder op de internationale financiële markt, was hij een van de initiatiefnemers van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures, die kijkt naar klimaatrisico’s van financiële transacties.

Een doorbraak is nodig

De Nederlandsche Bank is bovendien voorzitter van het Network for Greening the Financial System, het duurzaamheidsnetwerk van Centrale banken. Ook daar ligt de nadruk op klimaatstresstests. Engelsman hoopt dat de betrokkenheid van de Nederlandsche Bank een doorbraak voor Nederland betekent. “Dat is dringende noodzaak, als je ziet dat Nederland in Europa helemaal onderaan bungelt in de Climate Change Performance Index.”

Engelsman wacht met spanning op de volgende stap: “Ik hoop dat het geen theoretische oefening blijft en dat de Nederlandsche Bank de moed heeft om de private banken hierin mee te nemen. Als je klimaatstresstests toepast, is het logisch om ook te kijken naar bodemstresstests, waterstresstests of gezondheidsstresstests. Zodra banken en beleggers duurzaamheidsindicatoren gaan meenemen in de risicoanalyses waarmee ze bedrijven toegang geven tot kapitaal, zijn we op de goede weg.”

U bent hier