Duurzaamheidsbloem

De Duurzaamheidsbloem is het geïntegreerde duurzaamheidsmodel dat wij gebruiken om de impact van voedselproductie op mens en planeet in beeld te brengen. De architectuur van de bloem is gebaseerd op internationale standaarden voor duurzaamheidsrapportages en True Cost Accounting. Elke teler heeft zijn/haar persoonlijke Duurzaamheidsbloem.

Als bedrijf gebruiken we de Duurzaamheidsbloem om de duurzaamheidsprestaties van elke individuele teler niet alleen te meten maar ook te managen, monetariseren en marketen. De bloem wijst de weg naar een duurzaam voedselsysteem en een groene economie - where ecology meets economy.

De bloem in het kort

De Duurzaamheidsbloem heeft zeven bloemblaadjes. Hiermee worden alle impacts van de productie op natuurlijk en sociaal kapitaal, inclusief de uitdagingen die daarmee samenhangen, in categorieën gegroepeerd: 

  1. Individu: de impact van een organisatie op de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van het individu; veiligheid, gezondheid, onderwijs en individuele ontwikkeling, kennis en respect voor culturele tradities
  2. Samenleving: de impact op de samenleving en de intermenselijke relaties waar de organisatie zich in begeeft; bescherming van mensenrechten, vermijden van discriminatie, medewerkersparticipatie, gelijke kansen.
  3. Economie: de impact van alle waarde stromen die gepaard gaan met de bedrijfsvoering op de wereld
  4. Klimaat: de impact van productie op het klimaat; energiegebruik en luchtvervuiling; omgaan met klimaatverandering.
  5. Water: de impact op de beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water; omgaan met waterschaarste.
  6. Bodem: de impact op bodemvruchtbaarheid, bodemleven, bodemstructuur; omgaan met bodemverarming en erosie.
  7. Biodiversiteit: de impact op natuurlijke biodiversiteit en agro-biodiversiteit, planten en dieren; omgaan met verlies van biodiversiteit en habitat.

 

Drie  asessmentniveaus

De duurzaamheidsprestaties van de telers volgens de Duurzaamheidsbloem worden gemeten op drie opeenvolgende niveaus:

  1. Kwalitatieve assessment: gebaseerd op interviews met de teler, een bezoek aan het bedrijf en de biologische praktijk, gerapporteerd in verhaalvorm. Uitgevoerd door Eosta.
  2. Kwantitatieve assessment: gebaseerd op audit met formele KPI's, resulterend in cijfers en footprints. Uitgevoerd door Soil & More International.  
  3. True Cost assessment: gebsaeerd op True Cost Accounting, waarbij de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal in geldbedragen wordt becijferd. Uitgevoerd door EY en Soil & More International.

Geen duurzaamheid zonder transparantie

We gebruiken de Duurzaamheidsbloem om de duurzaamheidsprestaties van elke individuele teler te communiceren, omdat we ervan overtuigd zijn dat er geen duurzaamheid mogelijk is zonder transparantie. We willen de consument en alle partners in de productie- en handelsketen de mogelijkheid bieden een verantwoorde keuze te maken. In een anonieme markt is er altijd plaats voor ecologische en sociale uitbuiting. Transparantie zorgt ervoor dat onverschilligheid plaatsmaakt voor solidariteit.

Internationale standaarden

Het formele framewerk van de Duurzaamheidsbloem is deels gebaseerd op de GRI Sustainability Reporting Standards, deels op het National Capital Protocol, en deels op andere publicaties van de FAO, FiBL, WHO, A4S, NCC, TEEBAgFood en de WBCSD. Hoewel er inmiddels honderden initiatieven bestaan op het gebied van duurzaamheidsrapportages, waaronder SASB en IIRC, kan de Duurzaamheidsbloem zich meten met de beste.

Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties

De Sustainable Development Goals van de VN kunnen volledig op de Duurzaamheidsbloem geprojecteerd worden. In samenwerking met Soil & More hebben wij alle 17 doelen en bijbehorende targets gelinkt aan de indicatoren van onze duurzaamheidsbloem. 

Assessmentpartners

Assessments volgens het model van de Duurzaamheidsbloem worden op basisniveau uitgevoerd door Eosta en op kwantitatief en True Cost niveau door Soil & More International en EY.

De ontwikkeling van de Duurzaamheidsbloem

De duurzaamheidsbloem is ontwikkeld in 2009 door een internationale denktank van vooraanstaande pioniers en vernieuwers uit de biologische beweging, die opereren onder de naam 'International Association and Partnership for Ecology and Trade'. Deze groep bestaat onder andere uit de oprichters en kopstukken van Eosta / Nature & More, de Soil Association, Fibl, IFOAM en vele anderen. Voor elk aspect van de Duurzaamheidsbloem zijn Performance Indicators vastgelegd op basis van GRI Guidelines.

In 2017 is de visuele uitwerking aangepast van negen categorieën (lucht, water, bodem, planten, dieren, energie, vrijheid, gelijkheid, solidariteit) naar zeven categorieën: klimaat, water, bodem, biodiversiteit, individu, samenleving en economie.  

U bent hier

Nature & More in 1 minute!

Nature & More 2.0: The True Cost of Food