Een initiatief van

Fons, Leo en Jac Verbeek

Gebr. Verbeek, Nederland

Hallo, wij zijn Fons, Leo en Jac Verbeek, en wij telen biologische tomaten en andere kasgroente voor Nature & More. Hartelijk dank voor het kopen van onze producten, wij hopen dat u ervan geniet.

Ons bedrijf bevindt zich in de Maasvallei in het zuidoosten van Nederland, dichtbij de grens met Duitsland. Het is een prachtige omgeving met bossen, veen, beken, moerassen en rivieren. We zijn begonnen met biologische teelt in 1997, nadat we ons gangbare familiebedrijf hadden verkocht. We hebben toen 3 moderne biologische kassen neergezet: een met komkommers, een met paprika en een met tomaat. De rest van ons land wordt gebruikt om een natuurlijke leefomgeving voor dieren, vogels en insecten te vormen.

Als biologische telers werken we in de volle grond. Door de gewassen jaarlijks te wisselen tussen de drie kassen, voorkomen we plagen en ziektes. Bovendien is het motiverend voor de medewerkers om jaarlijks een ander product te telen. Voor energie en warmte wordt gebruik gemaakt van drie WKK centrales. Daarbij wordt de warmte die vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit opgeslagen en gebruikt voor het verwarmen van de kassen ’s nachts. Op die manier besparen we veel energie.

Op dit moment beslaat ons bedrijf 23 hectare grond waarvan 10,5 hectare kassen.

De afzet van onze producten vindt plaats via Nautilus Organic.

 

Interview met Fons Verbeek
N&M: Wat betekent de biologische teeltmethode voor jullie bedrijf?
Fons: Ontwikkeling en uitdaging! Langzamerhand werden we ons bewust wat biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid betekenden voor de kwaliteit van ons product. Na jaren van telen op steenwol, was dit inzicht echt een openbaring. We zijn ook geconfronteerd met de uitdagingen, moeilijkheden en beperkingen van het telen volgens biologische richtlijn.

 

N&M: kun je iets meer vertellen over de insecten en vogels op je bedrijf?

Fons: De insecten en vogels helpen ons met de biologische controle in de kassen. We stimuleren de aanwezigheid van kleine vogels in de kas om bijvoorbeeld rupsen tegen te gaan. Ik let ook altijd op insecten. Als ik insecten zie die een directe bedreiging vormen voor het gewas, neem ik direct contact op met de experts op het gebied van gewasbescherming om gezamenlijk een snelle oplossing te zoeken. Als ik insecten zie die juist plagen voorkomen en het gewas beschermen, geeft me dat een erg goed gevoel. We hebben onze medewerkers diverse cursussen aangeboden en we kunnen echt zien dat vogels en insecten onderdeel geworden zijn van ons bedrijf. Het leren over en begrijpen van dit onderwerp is echt leuk!

N&M: Productie in kassen vraagt veel energie. Wat doe je hieraan?
Fons:  We hebben extreem efficiënte kassen neergezet, die zelfs gecertificeerd zijn met het “Groenkas label”. De verwarming in onze kassen gebeurt door middel van WKK centrales. De warmte is een restproduct van de opgewekte elektriciteit in deze centrales die wordt geleverd aan het elektriciteitsnet, terwijl de CO2 wordt gebruikt in de teelt in plaats van te worden uitgestoten in de atmosfeer. Alles bij elkaar is dat zeer efficiënt.

Laatste comments

U bent hier

Duurzaamheidsbloem

Tabs

Waar te vinden?

Map

Reacties

Land: 
Belgie

Geen enkele BD farm in Belgie?

Reactie toevoegen

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.