Een initiatief van

Hoe berekent Nature & More de werkelijke kosten?

In 2014 publiceerde de FAO het rapport "Food wastage footprint: full cost accounting". Dit rapport was het resultaat van het Full Cost Accounting (FCA) project geleid door Nadia El-Hage Scialabba (Senior Officer for Environment and Sustainable Development bij de Climate, Energy and Tenure Division).  In dit project werd in nauwe samenwerking met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL een methodologie ontwikkeld om de geëxternaliseerde kosten van voedselproductie te berekenen. 

De resultaten van het onderzoek bevatten o.a. een tabel met constanten waarmee de verborgen kosten van watervervuiling, broeikasgasemissie en andere effecten berekend kunnen worden. Voorbeeld: de FAO linkt de emissie van 1 kg CO2e aan broeikasgas aan een specifiek bedrag - de kosten van de resulterende klimaatverandering. Dankzij deze methode kan elke organisatie nu bij benadering de verborgen kosten per product berekenen mits de CO2-voetafdruk, watervoetafdruk en bodemvoetafdruk bekend zijn.

Voor gezondheid is een aanvullende modellering gedaan door EY. Deze kosten zijn berekend op basis van de impact van pesticidengebruik voor consumenten, en de impact van arbeidsomstandigheden voor boeren en hun werknemers. Om de mate van blootstelling aan pesticiden te berekenen werden cijfers gebruikt van de wetenschappers Peter Fantke en Olivier Jolliet, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA, en de EcoInvent database. The World Health Organization leverde de meeteenheid om impact op gezondheid cijfermatig uit te drukken (namelijk DALY of Disability Adjusted Life Years). Fantke en Jolliet leveren een lijst van circa 875 pesticiden waarvoor de DALY impact is geschat. Door alle data te combineren kwam EY uit op de bedragen voor biologische en gangbare producten. Voor de impact van arbeidsomstandigheden werd gekeken naar het aantal ongevallen op de werkplek die leidden tot ziekteverzuim. 

De berekeningen zijn gemaakt door accountancy EY (voorheen Ernst & Young) en door Soil & More International, een dochterbedrijf van Eosta. Daarbij richtte EY zich vooral op gezondheid en sociale impact, terwijl Soil & More vooral keek naar klimaat, water, biodiversiteit en bodem. EY en Soil & More hebben samengewerkt met FAO, FiBL, EFSA, EcoInvent en individuele onderzoekers om de praktische toepassing van True Cost Accounting voor het MKB te ontwikkelen, voortbouwend op werk van NCC, WHO, WBCSD, A4S en TEEbAg.

Omdat FCA een wetenschap is die nog in kinderschoenen staan, zijn zeer veel positieve effecten van duurzame landbouw nog niet opgenomen in de rekenmodellen; daardoor zullen de werkelijke verschillen hoger zijn dan het model aangeeft.

U bent hier