Een initiatief van

In de True Cost Bloem zijn sommige kosten "nog niet beschikbaar". Waarom niet?

We hebben geen cijfers gegeven voor Biodiversiteit en Sociale samenhang omdat het FAO-model hiervoor nog niet voldoende tools biedt. Dit hangt er deels mee samen dat het FAO als doel had om de werkelijke kosten van voedselverspilling te berekenen, niet van voedselproductie. Dat leidde tot een andere focus.

Biodiversiteit

Voor biodiversiteit kijkt het FAO-model nu alleen naar de effecten van pesticidengebruik en uitspoeling van P (fosfaat) en N (nitraat). Het model geeft een vaste constante per hectare die een wereldgemiddelde behelst, onafhankelijk van gewas of landouwmethode. Er is daarom geen mogelijkheid om onderscheid te maken tussen verschillende gewassen of verschillende boeren. Het model houdt geen rekening met de effecten van beheersmaatregelen zoals landschapsinrichting, bloemenborders, natuurlijke stukjes, vruchtwisseling, agro-biodiversiteit, groenbedekkers, onkruidbeheersing, niet-kerende grondbewerking etc.

Sociale kosten

Wat betreft sociale kosten kijkt het FAO model nu alleen naar effecten gerelateerd aan bodemerosie. Het model kijkt niet naar de effecten van het cultureel, sociaal en economisch beleid van bedrijven, bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden, educatieprogramma's, de houding ten opzicht van vrouwen en minderheden, enzovoort. De landschappelijke waarde afgezien van erosie wordt ook genegeerd.

U bent hier