Een initiatief van

Waar komt het cijfer van USD $ 4,8 biljoen aan geëxternaliseerde kosten vandaan?

In 2014 publiceerde de FAO het rapport "Food wastage footprint: full cost accounting". In dit project werd in nauwe samenwerking met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL een methodologie ontwikkeld om de geëxternaliseerde kosten van voedselproductie te berekenen.  
 
De methodologie berekende niet alleen de marktwaarde van het weggegooide voedsel, maar ook de waarde van alle onderliggende kosten voor het milieu en de samenleving die met de productie van het weggegooide voedsel samenhangen. Bovenop de economische kosten van 1000 miljard (ofwel 1 biljoen) dollar aan weggegooid voedsel per jaar, bedragen de ecologische kosten ongeveer 700 miljard dollar en de sociale kosten ongeveer 900 miljard dollar per jaar.
 
Als je weet dat ongeveer 1/3 van de wereldwijde voedselproductie wordt weggegooid, kom je tot een schatting van de verborgen kosten van ongeveer $ 2100 miljard aan ecologische kosten en $ 2700 miljard aan sociale kosten; hetgeen samen optelt tot $ 4,8 biljoen.

Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat de totale kosten van weggegooid voedsel per productgroep zullen verschillen. Omdat de verhoudingen tussen productgroepen voor weggegooid voedsel anders zullen zijn dan voor geconsumeerd voedsel, zal een extrapolatie van de kosten van weggegooid voedsel naar de kosten van geproduceerd voedsel een grotere foutenmarge hebben.

Een recent FAO Rapport, "Natural Capital Impacts in Agriculture" uit 2015, bevestigt echter het cijfer voor ecologische schade, en komt tot een wereldwijd totaal voor de milieukosten van landbouw van $ 2330 miljard ($ 2,33 biljoen). Dat ligt dus dicht bij de schatting van $ 2,1 biljoen.

Deze kosten worden niet betaald bij de kassa van de supermarkt, maar toch zullen de huidige en toekomstige belastingbetalers het gros van deze kosten moeten ophoesten, in de vorm van belastingen en gezondheidskosten.

Referenties:

Website FAO: www.fao.org
FAO rapport "Food wastage footprint: full cost accounting - 2014"  
FAO rapport "Natural Capital Impacts in Agriculture - 2015

U bent hier