Een initiatief van

Wat is de "True Cost of Food"?

Ons huidige voedselsysteem kent een groot aantal verborgen kosten voor het milieu en de gezondheid: van kunstmest en pesticiden die mbv fossiele brandstoffen zijn gemaakt, tot bodemverarming, watervervuiling, klimaatverandering en de obesitasepidemie. Deze kosten komen bovenop de gewone productiekosten. Samen vormt dat de "werkelijke kosten van voedselproductie". De UN wereldvoedselorganisatie FAO schat dat de jaarlijkse verborgen kosten voor het milieu in totaal $ 2100 miljard bedragen. De verborgen sociale kosten worden nog hoger geschat, op $ 2700 miljard.

U bent hier