Een initiatief van

Biologisch-dynamisch, wat is dat?

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. De BD-landbouw ontstond al in de jaren '20 van de vorige eeuw en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk.

Keurmerk en controle

Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeterkeurmerk. Stichting Demeter is hiervoor verantwoordelijk. BD-producten zijn tevens biologisch, en dragen dus ook het Europese biologische keurmerk of het EKO-keurmerk.

Biologisch-dynamische voeding

Ook in de verwerking van biologisch-dynamische producten gelden aanvullende eisen bovenop bio. Zo mag melk niet worden gehomogeniseerd en mogen minder additieven worden gebruikt (citroenzuur en ascorbinezuur zijn bijvoorbeeld verboden). In Demeterproducten mogen uitsluitend pure aroma-extracten worden gebruikt om smaak te verrijken; in de standaard biologische voedingsproductie mogen ook "natuurlijke aroma's" worden gebruikt, die feitelijk door schimmels en bacteriën worden geproduceerd.

BD in de praktijk

Wie wel eens een biologisch-dynamische boerderijen bezoekt, kent waarschijnlijk de bijzondere, ambachtelijke sfeer die daar vaak heerst. Bovenop de biologische normen voldoen BD-boeren aan extra hoge eisen. In de biologisch-dynamische (Demeter) landbouw wordt extra belang gehecht aan:

  • Lokale kringlopen.
  • Gemengde bedrijfsvoering.
  • Aandacht voor kosmische en spirituele aspecten van landbouw.
  • Streven naar een complete voortplantingscyclus voor dieren en gewassen. 
  • Wilde natuur op het bedrijf.

In een BD-bedrijf hebben de koeien hoorns, vind je vaak zowel veeteelt als akkerbouw (gemengde bedrijven) en wordt de natuur gezien als een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Ze zijn daardoor vaak heel divers en je ziet veel vogels, vlinders en bloemen. De producten hebben vaak een sterk regionaal karakter. Het landbouwbedrijf produceert niet alleen, maar neemt actief deel aan de maatschappij.

BD-bedrijven zijn vaak zorgboerderijen of hebben een andere maatschappelijke functie

Geschiedenis

Biologische-dynamische landbouw onstond in de jaren '20 van de 20e eeuw, op basis van de visie van de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner, die zich zorgen maakte over de opkomst van de industriële landbouw en het toenemend gebruik van kunstmest. De ideeën van Steiner werden praktisch uitgewerkt door verschillende mensen, met name Ehrenfried Pfeiffer. In 1925 vertrok Pfeiffer naar Nederland en werd daar bedrijfsleider van een de allereerste BD-boerderijen ter wereld, Loverendale, in Zeeland. De boerderij is productief tot op de dag van vandaag! Later vertrok Pfeiffer naar de VS. In 1938 publiceerde Pfeiffer het boek 'Bio-Dynamic Farming and Gardening', dat nog steeds een bron van kennis vormt voor boeren wereldwijd.

U bent hier